Kurstilbod

På kursa er du som deltakar i fokus, personleg utvikling er målet! Gjennom forelesing, erfaringsutveksling, gruppearbeid og personleg oppfølging skal vi saman nå nye mål.


Kurs i Relasjonsleiing

For at ei plante skal vekse, må den ha gode vekstforhold, det same gjeld for ein god leiar. I Spire ønskjer eg å skape gode, dyktige og trygge leiarar. Gjennom relasjonsleiing har ein fokus på 24-timarsmenneske. Å sjå menneske i dette perspektivet gir motivasjon, auka prestasjonar, trivsel og betre resultat.

Gjennom eit kurs fordelt på 4 samlingar får du auka kompetanse med hovudtyngd i dette:

 • Relasjonsleiing
 • Relasjonskompetanse
 • Prestasjonshjelp
 • Kommunikasjon
 • Konflikthandtering
 • Motivasjon

Leiartrening

I kurset leiartrening tar ein utgangspunkt i sentrale tema som er viktige for å yte god leiing. Kurset går over 3 samlingar der følgande tema blir jobba med:

 • Basis i relasjonsleiing
 • Medarbeidarsamtale/samtaleteknikk
 • Kommunikasjon
 • Psykisk helse
 • Konflikthandtering
 • Arbeidsmiljø
 • Sjukefråværsoppfølging

Kurs i medarbeidersamtale/samtaleteknikk

Medarbeidersamtale er eit viktig verktøy for eit godt arbeidsmiljø og for finne målsetningar og handlingsplanar for det vidare samarbeidet.

Inspirasjonsforedrag frå Spire:

 • Kommunikasjon – så enkelt men så vanskeleg
 • Leiing – kva gir best effektivitet
 • Korleis bygge gode team
 • Relasjonar, det viktigaste verktøyet
 • Korleis bygge gode og langvarige relasjonar
 • Stress less
 • Flyt i jobb og kvardag

Dette kan kombinerast med ulike øvingar og leik, der gruppa kan utvikle gode relasjonar og jobbe godt som team.