Kartlegging

Måling på lagkvalitet

Ved å måle lagkvalitet måler vi kvaliteten/trivselen/leiing i teamet. Alle svarar på ei rekke spørsmål anonymt, så får ein tilbake resultatet på dei ulike dimensjonane. Dette er eit nyttig verktøy for å få ein god oversikt over utfordringar og sterke sider i eit team, og gir eit godt grunnlag for vidare arbeid for å forbedre laget og forbedre resultata.